News

Opzet Quick-scan

De Quick-scan wateroverlast heeft als doel in kaart te brengen in welke gebieden in de openbare ruimte de noodzaak en de mogelijkheden aanwezig zijn om water langer op te vangen, vast te houden en vertraagd af te geven aan het systeem. De Quick-scan biedt een prioriteiten lijst van projecten die tezamen de plotselinge wateroverlast oplossen en biedt tevens inzicht in de globale kosten. De Quick-scan is daarmee zeer geschikt om te benutten bij politieke besluitvorming in het kader van de begrotingsbehandeling 2017.

De Quick-scan wateroverlast bestaat uit de volgende stappen:

 1. Startoverleg opdrachtgever
 2. Drie à vier interviews: gesprekken met bv. Afd. Beheer, Afd. Ruimte, Afd. Duurzaamheid/Milieu
 3. Kaartlagen over elkaar heen leggen met:
  Ondergrond +
  Huidig groen en water, openbare ruimte +
  Huidige probleemplekken +
  Verwachte probleemplekken +
  Stedelijke ontwikkelingslocaties +
  =
  Gecombineerd komen tot prioritaire/kansrijke gebieden die wateroverlast inschatten
 4. Tussenoverleg opdrachtgever; concept kaart
 5. Inschatting over te bergen hoeveelheden (oplossend vermogen)
  Ruwe Inschatting kosten
 6. Eindoverleg, concept definitieve kaart met prioritaire gebieden, concept eindrapport
 7. Eindrapport, agenda inperking wateroverlast: korte tekst, kaart en lijst, incl grove inschatting kosten per locatie, + minimum uit te voeren om plotselinge overlast te voorkomen
Lecture Rob Roggema in Pakhuis de Zwijger
FoodRoofRio article in Adjacent Government (PDF)
Verse groenten van eigen dak (PDF)
De waarde van stadlandbouw (PDF)
Velp brent de favela verse groente (PDF)
Daktuin in favela met mest van vis (PDF)
Climate-proof Groningen: A combinatory of mapping (PDF)
Klimaatbeleid Nederland: Struisvogel of Stofzuiger? (PDF)
HET KLIMAAT VERNIEUWT, NU WIJ NOG! (PDF)
Ontwerpen aan verandering (PDF)